Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Stikkord

spiseforstyrrelser

Kortfattet og pålitelig om å behandle spiseforstyrrelser

Deprimert ung jente.
Spiseforstyrrelser rammer oftest tenåringsjenter. Ill.foto: MrPants, iStockphoto

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte oppslagsverk som gir råd for hvordan psykiske lidelser bør behandles. Alle i Norge kan bruke oppslagsverkene gratis – les hva de skriver om spiseforstyrrelser.

De omfattende kunnskapskildene BMJ Best Practice og UpToDate kom best ut i Helsebibliotekets anbudskonkurranse for faglige oppslagsverk. Mens BMJ Best Practice er britisk, blir UpToDate utarbeidet i USA. UpToDate er mest omfattende. Clinical Evidence er en mer begrenset tjeneste som oppsummerer effekten av forskjellige behandlinger med høye krav til forskningsgrunnlaget.

Selv om de alle bygger på den beste og mest oppdaterte forskningen, kan de tre kildene av og til gi forskjellige svar.

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har ikke noe felleskapittel for spiseforstyrrelser, men har separate artikler om anoreksi og bulimiDifferensialdiagnostikk-kapitlet om anoreksi er ganske detaljert, men tester som kan skille mellom de forskjellige psykiske lidelsene anoreksi, bulimi og depresjon, finnes ikke, ifølge Best Practice.

Førstevalg for behandling av Anorexia nervosa er å lage en plan for spising i kombinasjon med psykoterapi og kaliumtilførsel. Det er også egne avsnitt for medisinsk ustabile pasienter, pasienter med depresjon og pasienter med tvangslidelse. I artikkelen om Bulimia nervosa anbefales kognitiv atferdsterapi kombinert med støtte i forbindelse med ernæring og måltider. SSRIer eller SNRIer anbefales som tilleggsbehandling, men ikke til gravide.

Pasientbrosjyrene til BMJ Best Practice er oversatt til norsk på Helsebiblioteket.

UpToDate

UpToDate  har et samlekapittel om spiseforstyrrelser og behandler dessuten enkelte pasientgrupper spesielt, som for eksempel gravide kvinner. UpToDate har egne kapitler om anoreksi, bulimi og overspising (binge eating). Oppslagsverket bruker DSM-IV-kriteriene for å definere Anorexia nervosa og Bulimia nervosa.  Det er litt vanskeligere å finne anbefalt behandling i UpToDate enn i Best Practice. UpToDate advarer mot «the refeeding syndrome«, som kan oppstå fordi elektrolyttbalansen forstyrres når utmagrede pasienter legger på seg igjen.

BMJ Clinical Evidence

BMJ Clinical Evidence har ikke noe samlekapittel for spiseforstyrrelser, men ett om Anorexia nervosa og ett om Bulimia nervosa. Anoreksiartikkelen anbefaler kun mating (re-feeding), mens andre behandlinger enten har uviss effekt eller kan være skadelige, ifølge Clinical Evidence. I bulimiartikkelen er det flere behandlinger som er sidestilt. Hovedpunktene til Clinical Evidence er oversatt til norsk på Helsebiblioteket.

Helsebibliotekets søk

Helsebibliotekets søkemotor søker i mange kilder samtidig, og treff i oppslagsverkene framheves øverst i trefflisten. Du kan søke på norsk og få treff på engelsk. Denne oversettelsen bygger på ei ordbok som blir vedlikeholdt og videreutviklet ved Helsebiblioteket. Når du søker i Helsebiblioteket på spiseforstyrrelser, vil du oppdage at det finnes en  noe gammel norsk retningslinje for  behandling av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten, men det arbeides med en ny retningslinje.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Kan du noe om anoreksi? La pasientene vite det

Hver dag benytter tusenvis av pasienter Wikipedia til å finne informasjon om psykisk helse og uhelse. Kvaliteten har vært sterkt varierende, og få offentlige aktører og fagfolk har så langt tatt ansvar for å bedre informasjonen. Helsebiblioteket.no oversetter i 2010 engelske artikler om psykisk helse på Wikipedia, til norsk. Hensikten er å gi noen av de mest leste artiklene, et kvalitetsløft. I øyeblikket arbeider vi med anoreksi-artikkelen. Blir du med og gjør den bedre? Det er mange muligheter:

  • Rette opp trykkfeil og dårlig språk
  • Legge til informasjon som mangler
  • Tilpasse artikkelen til norske forhold

Det er enkelt å bidra -registrer deg på Wikipedia og klikk på «rediger». Her er den norske Wikipedia-artikkelen om anoreksi.

Psykolog Liv Sand rådgir Helsebiblioteket på temaet spiseforstyrrelser.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: